تبلیغات
تجهیز بتن مهدی - تیر چهارگوش مقطع مربع

تجهیز بتن مهدی

طراح و سازنده انواع قالب قطعات پیش ساخته صنعت بتن، بتن پیش تنیده و پس تنیده

 

در سیستم های تیر برق قدیمی تر تیر های برق چهارگوش مقطع مربع کاربرد دارد. همچنین یکی از روش های ساخت شمع بتنی که مرکز آن هم پر می باشد،به همین صورت است. برای ساخت  تیر های برق چهارگوش مقطع مربع یک قالب سنگین داریم که در آن امکان ساخت چند تیر برق به صورت همزمان و یک محفظه برای بخاردهی وجود دارد . همچنین همانطور که گفته شد می توان با تغییرات کوچکی به جای تیر های برق چهارگوش مقطع مربع، شمع بتنی مقطع مربع توپر داشته باشیم. تیر های برق چهارگوش مقطع مربع عموما در کشورهای همسایه ایران از جمله ترکمنستان استفاده می شوند.


تیر های برق چهارگوش مقطع مربع

 تیر های برق چهارگوش مقطع مربع


تیر های برق چهارگوش مقطع مربع

 تیر های برق چهارگوش مقطع مربع


تیر های برق چهارگوش مقطع مربع

 تیر های برق چهارگوش مقطع مربع


تیر های برق چهارگوش مقطع مربع

 تیر های برق چهارگوش مقطع مربع

کلمات کلیدی:
تیر برق ترکمنستان، تیر برق افغانستان، تیر برق عراق، تیر برق پاکستان، تیر برق سوریه، تیر برق آذربایجان، تیر برق ارمنستان، تیر برق تاجیکستان، تیر برق قزاقستان