تبلیغات
تجهیز بتن مهدی - مطالب قالب انواع قطعات بتنی

تجهیز بتن مهدی

طراح و سازنده انواع قالب قطعات پیش ساخته صنعت بتن، بتن پیش تنیده و پس تنیده

 

قالب تک تیر برق بتنی اچ شکل

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفی


یکی از خصوصیات مهم در قالب های تجهیزات بتنی راحت جدا شدن قالب از قطعه بتنی و گیر نکردن این دو به هم می باشد این مسئله به خوبی در این فیلم مشخص است. از طرفی راحتی و سادگی کار کارگر و صاف و سالم بودن قطعه تولید شده از دیگر مسائلی است که در این ویدئو دیده می شود.


[http://www.aparat.com/v/FzxdC]

قالب دیوار بتنی لولایی پیش ساخته

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفی

 
قالب دیوار بتنی لولایی پیش ساخته


قالب دیوار بتنی دیوار پیش ساخته


قالب دیوار بتنی لولایی پیش ساخته


قالب دیوار بتنی دیوار پیش ساخته

قالب دیوار بتنی لولایی پیش ساخته


قالب دیوار بتنی دیوار پیش ساخته


قالب دیوار بتنی لولایی پیش ساخته


قالب دیوار بتنی دیوار پیش ساخته


قالب دیوار خود ایستا بتنی نیوجرسی پیش ساخته


قالب دیوار بتنی دیوار پیش ساخته


قالب دیوار خود ایستا بتنی نیوجرسی پیش ساخته


قالب دیوار بتنی دیوار پیش ساخته


قالب دیوار خود ایستا بتنی نیوجرسی پیش ساخته


قالب پل بتنی پیش ساخته

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفی

       

گروه قائم بتن خراسان، سازنده انواع قالب پل های بتنی پیش ساخته

قالب پل بتنی پیش ساخته


قالب پل بتنی قالب کانال بتنی


قالب پل بتنی پیش ساخته


قالب پل بتنی قالب کانال بتنی


قالب پل بتنی پیش ساخته


قالب پل بتنی قالب کانال بتنی

قالب خط انتقال آب بتنی

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفیقالب کانال انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی


قالب لوله انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط لوله انتقال آب بتنی


قالب لوله انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط لوله انتقال آب و فاضلاب


قالب لوله انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط لوله انتقال آب و فاضلاب

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی


قالب کانال انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی


قالب پل بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی قالب مسیر عبور آب از زیر جاده بتنی


قالب ساخت تونل بتنی

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفیقالب ساخت تونل بتنی

قالب ساخت تونل بتنی
قالب ساخت تونل بتنی

قالب ساخت تونل بتنی