تبلیغات
تجهیز بتن مهدی - مطالب ابر استاندارد های شرکت برق

تجهیز بتن مهدی

طراح و سازنده انواع قالب قطعات پیش ساخته صنعت بتن، بتن پیش تنیده و پس تنیده

 

انواع قالب فلزی تیر برق چهارگوش

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفیقالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش
                  

 قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش


قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش


قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوشقالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش


قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوشتماس با شرکت تجهیز بتن مهدی (گروه صنعتی قائم بتن خراسان)