تبلیغات
تجهیز بتن مهدی - مطالب ابر تراورس بتنی پیش تنیده

تجهیز بتن مهدی

طراح و سازنده انواع قالب قطعات پیش ساخته صنعت بتن، بتن پیش تنیده و پس تنیده

 

تراورس بتنی پیش تنیده

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفی


تراورس یكی از اجزاء روسازی خط راه آهن می باشد و در حقیقت تراورس تكیه گاهی برای ریل و عاملی جهت توزیع بار بر روی بالاست می باشد كه نیرو را از ریل به بالاست منتقل می كند.

تراورسها از نظر شكل وجنس به چند نوع تراورس های فلزی، چوبی و بتنی تقسیم می شوند و هر كدام از آنها معایب و محاسن مربوط به خود را دارند.


تراورس - پیش تنیده - مونو
تراورس - پیش تنیده - مونو
تراورس یكی از اجزاء روسازی خط راه آهن می باشد و در حقیقت تراورس تكیه گاهی برای ریل و عاملی جهت توزیع بار بر روی بالاست می باشد كه نیرو را از ریل به بالاست منتقل می كند.

تراورسها از نظر شكل وجنس به چند نوع تراورس های فلزی، چوبی و بتنی تقسیم می شوند و هر كدام از آنها معایب و محاسن مربوط به خود را دارند.


اطلاعات کامل در:

وبسایت شرکت تجهیز بتن مهدی