تبلیغات
تجهیز بتن مهدی - مطالب ابر تیر گرد

تجهیز بتن مهدی

طراح و سازنده انواع قالب قطعات پیش ساخته صنعت بتن، بتن پیش تنیده و پس تنیده

 

قالب فلزی تیر یتنی برق پیش تنیده ( گرد )

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفی


قالب فلزی تیر برق بتنی گرد پایه مسلح بتنی گرد              


قالب فلزی تیر برق بتنی مسلح گرد پایه مسلح بتنی گرد


قالب فلزی تیر برق بتنی گرد پایه مسلح بتنی گرد              


قالب فلزی تیر برق بتنی مسلح گرد پایه مسلح بتنی گرد